STAPEX

Section: Misc. Reference Manual Pages (3stap)
Page Index
 

JMÉNO

stapex - příklady

 

ZÁKLADY SKRIPTOVACÍHO JAZYKA

Následující příklady demonstrují základy syntaxe a řídicích struktur skriptovacího jazyka systemtapu.


global odds, evens

probe begin {
 # "no" and "ne" are local integers
 for (i=0; i<10; i++) {
  if (i % 2) odds [no++] = i
  else evens [ne++] = i
 }
 delete odds[2]
 delete evens[3]
 exit ()
}

probe end {
 foreach (x+ in odds) {
  printf ("odds[%d] = %d\n", x, odds[x])
 }
 foreach (x in evens-) {
  printf ("evens[%d] = %d\n", x, evens[x])
 }
}

Výstupem výše uvedeného skriptu bude:


odds[1] = 1
odds[3] = 5
odds[4] = 7
odds[5] = 9
evens[5] = 8
evens[4] = 6
evens[2] = 2
evens[1] = 0

Poznamenejme, že datové typy všech proměnných jsou automaticky odvozené, a že všechny globální proměnné jsou automaticky inicializovány.

Následující skript vypíše prvočísla mezi 0 a 49.


function isprime (x) {
 if (x < 2) return 0
 for (i=2; i<x; i++) {
  if (x % i == 0) return 0
  if (i * i > x) break
 }
 return 1
}
probe begin {
 for (i=0; i<50; i++)
  if (isprime (i)) printf("%d\n", i)
 exit()
}

Tento skript je ukázkou použití rekurzivních funkcí.


function fibonacci(i) {
 if (i < 1) error ("bad number")
 if (i == 1) return 1
 if (i == 2) return 2
 return fibonacci (i-1) + fibonacci (i-2)
}
probe begin {
 printf ("11th fibonacci number: %d\n", fibonacci (11))
 exit ()
}

Při pokusu o generování větších čísel bychom narazili na limity MAXACTION, nebo MAXNESTING a výsledkem by byla chyba.

 

SONDOVÁNÍ

Pro sledování vstupu do funkce a výstupu z ní použijte následující pár sond:


probe kernel.function("sys_mkdir") { println ("enter") }
probe kernel.function("sys_mkdir").return { println ("exit") }

Pro vypsání jaderných funkcí do kterých lze vložit sondu použijte režim výpisu -l:


% stap -l 'kernel.function("*")'

Pro výpis jaderných funkcí a v nich přístupných lokálních proměnných použijte režim výpisu -L:


% stap -L 'kernel.function("*")'

 

VÍCE PŘÍKLADŮ

Adresář s příklady je zmíněn v manuálové stránce stappaths (7), případně online na adrese: http://sourceware.org/systemtap/examples/

 

VIZ TÉŽ

stap(1)
stapprobes(3stap)
stappaths(7) 

Index

JMÉNO
ZÁKLADY SKRIPTOVACÍHO JAZYKA
SONDOVÁNÍ
VÍCE PŘÍKLADŮ
VIZ TÉŽ