STAPVARS

Section: Misc. Reference Manual Pages (3stap)
Page Index
 

JMÉNO

stapvars - proměnné

 

POPIS

Následující sekce představují seznam veřejných proměnných, které poskytuje standardní tapset (jeho umístění dokumentuje manuálová stránka stappaths (7)). Pro každou proměnnou je uveden popis, datový typ a případná omezení. Syntaxe odpovídá výstupu příkazu stap option -p2. Příklad:

example1:long
Proměnná "example1" je celočíselného datového typu.

example2:string [long]
Proměnná "example2" je pole řetězců s celočíselným klíčem.

 

ARGV

argc:long
obsahuje hodnotu výrazu $# hodnota: počet argumentů příkazové řádky systemtap skriptu. Inicializuje se implicitní sondou begin(-1).

argv:string [long]
Obsahuje všechny argumenty příkazové řádky jako řetězce. argv[1] odpovídá @1 pokud byl zadán alespoň jeden argument příkazové řádky. Argumenty nad #32 nejsou zpracovány a způsobí varovné hlášení při inicializaci.

 

NULL

NULL:long
Odpovídá jednoduše nule.

 

SOUBORY

Důležité soubory a jejich umístění shrnuje manuálová stránka stappaths (7).

 

VIZ TÉŽ

stap(1)
stappaths(7)


 

Index

JMÉNO
POPIS
ARGV
NULL
SOUBORY
VIZ TÉŽ