PERLCN

Section: Perl Programmers Reference Guide (1)
Updated: 2021-03-31
Page Index
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX. XXXXXX POD (XXXXXX) XX; XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX. XXXXXXXXXXX, XXX perlpod XXXX.  

NAME

perlcn - XXXX Perl XX  

DESCRIPTION

XXXX Perl XXX!

X 5.8.0 XXX, Perl XXXXXX Unicode (XXX) XX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; CJK (XXX) XXXXXXXX. Unicode XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX: XXXX, XXXX, XXXXXXXX (XXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXX, XXXX, XX). XXXXXXXXXXXXXX (X PC XXXX).

Perl XXX Unicode XXXX. XXX Perl XXXXXXXXXX Unicode XX; Perl XXXXXX (XXXXXXXXX) XXX Unicode XXXX. XXXXXXX, XXXXX Unicode XXXXXXXXXXXX, Perl XXX Encode XXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Encode XXXXXXXXXXXXXXXXX ('gb2312' XX 'euc-cn'):

  euc-cn   Unix XXXXX, XXXXXXXXX
  gb2312-raw XXXXX (XXX) GB2312 XXX
  gb12345   XXXXXXXXXXXXXX
  iso-ir-165 GB2312 + GB6345 + GB8565 + XXXX
  cp936    XXX 936, XXXX 'GBK' (XXXXX) XX
  hz     7 XXXXX GB2312 XX

XXXX, X EUC-CN XXXXXXX Unicode, XXXXXXXX:

  perl -Mencoding=euc-cn,STDOUT,utf8 -pe1 < file.euc-cn > file.utf8

Perl XXXX ``piconv'', XXXXX Perl XXXXXXXXXXX, XXXX:

  piconv -f euc-cn -t utf8 < file.euc-cn > file.utf8
  piconv -f utf8 -t euc-cn < file.utf8 > file.euc-cn

XX, XX encoding XX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX:

  #!/usr/bin/env perl
  # XX euc-cn XXXX; XXXXXXXXXXXXX euc-cn XX
  use encoding 'euc-cn', STDIN => 'euc-cn', STDOUT => 'euc-cn';
  print length("XX");   # 2 (XXXXXXX)
  print length('XX');   # 4 (XXXXXXX)
  print index("XXXX", "XX"); # -1 (XXXXXXXX)
  print index('XXXX', 'XX'); # 1 (XXXXXXXX)

XXXXXXXX, ``X'' XXXXXXX ``X'' XXXXXXXXX EUC-CN XX ``X''; ``X'' XXXXXXXX ``X'' XXXXXXXXX ``X''. XXXXXX EUC-CN XXXXXXXXXXX.  

XXXXXXX

XXXXXXXXXXX, XXX CPAN (<https://www.cpan.org/>) XX Encode::HanExtra XX. XXXXXXXXXXX:

  gb18030   XXXXXXX, XXXXXX

XX, Encode::HanConvert XXXXXXXXXXXXXXXX:

  big5-simp  Big5 XXXXX Unicode XXXXXX
  gbk-trad  GBK XXXXX Unicode XXXXXX

XXX GBK X Big5 XXXX, XXXXXXXXX b2g.pl X g2b.pl XXXX, XXXXXXXXXXX:

  use Encode::HanConvert;
  $euc_cn = big5_to_gb($big5); # X Big5 XX GBK
  $big5 = gb_to_big5($euc_cn); # X GBK XX Big5

 

XXXXXX

XXX Perl XXXXXXXXX (XXXXXXXXX), XXXXXXX Perl XXX, XX Unicode XXXXX. XX, XXXXXXXXX:  

XX Perl XXXXX

<https://www.perl.org/>

Perl XXX

<https://www.perl.com/>
X Perl XXXXXXXXXXX
<https://www.cpan.org/>
Perl XXXXX (Comprehensive Perl Archive Network)
<https://lists.perl.org/>
Perl XXXXXX
 

XX Perl XXX

<http://www.oreilly.com.cn/index.php?func=booklist&cat=68>
XXXXXXXXX Perl XX
 

Perl XXXXX

<https://www.pm.org/groups/asia.html>
XX Perl XXXXX
 

Unicode XXXX

<https://www.unicode.org/>
Unicode XXXX (Unicode XXXXXX)
<https://www.cl.cam.ac.uk/%7Emgk25/unicode.html>
Unix/Linux XX UTF-8 X Unicode XXX
 

SEE ALSO

Encode, Encode::CN, encoding, perluniintro, perlunicode  

AUTHORS

Jarkko Hietaniemi <jhi@iki.fi>

Audrey Tang (XX) <audreyt@audreyt.org>


 

Index

NAME
DESCRIPTION
XXXXXXX
XXXXXX
XX Perl XXXXX
XX Perl XXX
Perl XXXXX
Unicode XXXX
SEE ALSO
AUTHORS