TSSSHUTDOWN

Section: User Commands (1)
Updated: November 2020
Page Index
 

NAME

tssshutdown - Runs TPM2 shutdown  

DESCRIPTION

shutdown

Runs TPM2_Shutdown

[-c
shutdown clear (default)]
[-s
shutdown state]


 

Index

NAME
DESCRIPTION