DateTime::Locale::or

Section: User Contributed Perl Documentation (3)
Updated: 2019-10-10
Page Index
 

NAME

DateTime::Locale::or - Locale data examples for the Odia (or) locale  

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Odia locale.  

Days

Wide (format)

 ସୋମବାର
 ମଙ୍ଗଳବାର
 ବୁଧବାର
 ଗୁରୁବାର
 ଶୁକ୍ରବାର
 ଶନିବାର
 ରବିବାର

Abbreviated (format)

 ସୋମ
 ମଙ୍ଗଳ
 ବୁଧ
 ଗୁରୁ
 ଶୁକ୍ର
 ଶନି
 ରବି

Narrow (format)

 ସୋ
 ମ
 ବୁ
 ଗୁ
 ଶୁ
 ଶ
 ର

Wide (stand-alone)

 ସୋମବାର
 ମଙ୍ଗଳବାର
 ବୁଧବାର
 ଗୁରୁବାର
 ଶୁକ୍ରବାର
 ଶନିବାର
 ରବିବାର

Abbreviated (stand-alone)

 ସୋମ
 ମଙ୍ଗଳ
 ବୁଧ
 ଗୁରୁ
 ଶୁକ୍ର
 ଶନି
 ରବି

Narrow (stand-alone)

 ସୋ
 ମ
 ବୁ
 ଗୁ
 ଶୁ
 ଶ
 ର

 

Months

Wide (format)

 ଜାନୁଆରୀ
 ଫେବୃଆରୀ
 ମାର୍ଚ୍ଚ
 ଅପ୍ରେଲ
 ମଇ
 ଜୁନ
 ଜୁଲାଇ
 ଅଗଷ୍ଟ
 ସେପ୍ଟେମ୍ବର
 ଅକ୍ଟୋବର
 ନଭେମ୍ବର
 ଡିସେମ୍ବର

Abbreviated (format)

 ଜାନୁଆରୀ
 ଫେବୃଆରୀ
 ମାର୍ଚ୍ଚ
 ଅପ୍ରେଲ
 ମଇ
 ଜୁନ
 ଜୁଲାଇ
 ଅଗଷ୍ଟ
 ସେପ୍ଟେମ୍ବର
 ଅକ୍ଟୋବର
 ନଭେମ୍ବର
 ଡିସେମ୍ବର

Narrow (format)

 ଜା
 ଫେ
 ମା
 ଅ
 ମଇ
 ଜୁ
 ଜୁ
 ଅ
 ସେ
 ଅ
 ନ
 ଡି

Wide (stand-alone)

 ଜାନୁଆରୀ
 ଫେବୃଆରୀ
 ମାର୍ଚ୍ଚ
 ଅପ୍ରେଲ
 ମଇ
 ଜୁନ
 ଜୁଲାଇ
 ଅଗଷ୍ଟ
 ସେପ୍ଟେମ୍ବର
 ଅକ୍ଟୋବର
 ନଭେମ୍ବର
 ଡିସେମ୍ବର

Abbreviated (stand-alone)

 ଜାନୁଆରୀ
 ଫେବୃଆରୀ
 ମାର୍ଚ୍ଚ
 ଅପ୍ରେଲ
 ମଇ
 ଜୁନ
 ଜୁଲାଇ
 ଅଗଷ୍ଟ
 ସେପ୍ଟେମ୍ବର
 ଅକ୍ଟୋବର
 ନଭେମ୍ବର
 ଡିସେମ୍ବର

Narrow (stand-alone)

 ଜା
 ଫେ
 ମା
 ଅ
 ମଇ
 ଜୁ
 ଜୁ
 ଅ
 ସେ
 ଅ
 ନ
 ଡି

 

Quarters

Wide (format)

 1ମ ତ୍ରୟମାସ
 2ୟ ତ୍ରୟମାସ
 3ୟ ତ୍ରୟମାସ
 4ର୍ଥ ତ୍ରୟମାସ

Abbreviated (format)

 1ମ ତ୍ରୟମାସ
 2ୟ ତ୍ରୟମାସ
 3ୟ ତ୍ରୟମାସ
 4ର୍ଥ ତ୍ରୟମାସ

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 1ମ ତ୍ରୟମାସ
 2ୟ ତ୍ରୟମାସ
 3ୟ ତ୍ରୟମାସ
 4ର୍ଥ ତ୍ରୟମାସ

Abbreviated (stand-alone)

 Q1
 Q2
 Q3
 Q4

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

 

Eras

Wide (format)

 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ
 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Abbreviated (format)

 BC
 AD

Narrow (format)

 BC
 AD

 

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = ମଙ୍ଗଳବାର, ଫେବୃଆରୀ 5, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ଶୁକ୍ରବାର, ଡିସେମ୍ବର 22, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ଶନିବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15, -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = ଫେବୃଆରୀ 5, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ଡିସେମ୍ବର 22, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15, -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = ଫେବୃଆରୀ 5, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ଡିସେମ୍ବର 22, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15, -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 2/5/08
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22/95
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/15/-10

 

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 PM
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 AM

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 PM
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 AM

 

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC ଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାର, ଫେବୃଆରୀ 5, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC ଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର, ଡିସେମ୍ବର 22, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC ଠାରେ ଶନିବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15, -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC ଠାରେ ଫେବୃଆରୀ 5, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC ଠାରେ ଡିସେମ୍ବର 22, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC ଠାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15, -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = ଫେବୃଆରୀ 5, 2008, 6:30:30 PM
  1995-12-22T09:05:02 = ଡିସେମ୍ବର 22, 1995, 9:05:02 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15, -10, 4:44:23 AM

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 2/5/08, 6:30 PM
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22/95, 9:05 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/15/-10, 4:44 AM

 

Available Formats

Bh (h B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = ମଙ୍ଗଳ
  1995-12-22T09:05:02 = ଶୁକ୍ର
 -0010-09-15T04:44:23 = ଶନି

EBhm (E h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = ମଙ୍ଗଳ 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = ଶୁକ୍ର 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = ଶନି 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = ମଙ୍ଗଳ 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = ଶୁକ୍ର 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = ଶନି 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = ମଙ୍ଗଳ 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = ଶୁକ୍ର 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = ଶନି 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = ମଙ୍ଗଳ 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = ଶୁକ୍ର 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = ଶନି 04:44:23

Ed (d E)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ମଙ୍ଗଳ
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ଶୁକ୍ର
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 ଶନି

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = ମଙ୍ଗଳ 6:30 PM
  1995-12-22T09:05:02 = ଶୁକ୍ର 9:05 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = ଶନି 4:44 AM

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = ମଙ୍ଗଳ 6:30:30 PM
  1995-12-22T09:05:02 = ଶୁକ୍ର 9:05:02 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = ଶନି 4:44:23 AM

Gy (y G)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 AD
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 AD
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 BC

GyMMM (MMM y G)

  2008-02-05T18:30:30 = ଫେବୃଆରୀ 2008 AD
  1995-12-22T09:05:02 = ଡିସେମ୍ବର 1995 AD
 -0010-09-15T04:44:23 = ସେପ୍ଟେମ୍ବର -10 BC

GyMMMEd (E, MMM d, y G)

  2008-02-05T18:30:30 = ମଙ୍ଗଳ, ଫେବୃଆରୀ 5, 2008 AD
  1995-12-22T09:05:02 = ଶୁକ୍ର, ଡିସେମ୍ବର 22, 1995 AD
 -0010-09-15T04:44:23 = ଶନି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15, -10 BC

GyMMMd (MMM d, y G)

  2008-02-05T18:30:30 = ଫେବୃଆରୀ 5, 2008 AD
  1995-12-22T09:05:02 = ଡିସେମ୍ବର 22, 1995 AD
 -0010-09-15T04:44:23 = ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15, -10 BC

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E, M/d)

  2008-02-05T18:30:30 = ମଙ୍ଗଳ, 2/5
  1995-12-22T09:05:02 = ଶୁକ୍ର, 12/22
 -0010-09-15T04:44:23 = ଶନି, 9/15

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = ଫେବୃଆରୀ
  1995-12-22T09:05:02 = ଡିସେମ୍ବର
 -0010-09-15T04:44:23 = ସେପ୍ଟେମ୍ବର

MMMEd (E, MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = ମଙ୍ଗଳ, ଫେବୃଆରୀ 5
  1995-12-22T09:05:02 = ଶୁକ୍ର, ଡିସେମ୍ବର 22
 -0010-09-15T04:44:23 = ଶନି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15

MMMMW-count-one (MMMM ର ସପ୍ତାହ W)

  2008-02-05T18:30:30 = ଫେବୃଆରୀ ର ସପ୍ତାହ 1
  1995-12-22T09:05:02 = ଡିସେମ୍ବର ର ସପ୍ତାହ 3
 -0010-09-15T04:44:23 = ସେପ୍ଟେମ୍ବର ର ସପ୍ତାହ 2

MMMMW-count-other (MMMM ର ସପ୍ତାହ W)

  2008-02-05T18:30:30 = ଫେବୃଆରୀ ର ସପ୍ତାହ 1
  1995-12-22T09:05:02 = ଡିସେମ୍ବର ର ସପ୍ତାହ 3
 -0010-09-15T04:44:23 = ସେପ୍ଟେମ୍ବର ର ସପ୍ତାହ 2

MMMMd (MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = ଫେବୃଆରୀ 5
  1995-12-22T09:05:02 = ଡିସେମ୍ବର 22
 -0010-09-15T04:44:23 = ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15

MMMd (MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = ଫେବୃଆରୀ 5
  1995-12-22T09:05:02 = ଡିସେମ୍ବର 22
 -0010-09-15T04:44:23 = ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15

MMdd (dd-MM)

  2008-02-05T18:30:30 = 05-02
  1995-12-22T09:05:02 = 22-12
 -0010-09-15T04:44:23 = 15-09

Md (M/d)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/5
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/15

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 PM
  1995-12-22T09:05:02 = 9 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 AM

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 PM
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 AM

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 PM
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 AM

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 PM UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 AM UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 AM UTC

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/-10

yMEd (E, M/d/y)

  2008-02-05T18:30:30 = ମଙ୍ଗଳ, 2/5/2008
  1995-12-22T09:05:02 = ଶୁକ୍ର, 12/22/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ଶନି, 9/15/-10

yMM (MM-y)

  2008-02-05T18:30:30 = 02-2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12-1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 09--10

yMMM (MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = ଫେବୃଆରୀ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ଡିସେମ୍ବର 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ସେପ୍ଟେମ୍ବର -10

yMMMEd (E, MMM d, y)

  2008-02-05T18:30:30 = ମଙ୍ଗଳ, ଫେବୃଆରୀ 5, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ଶୁକ୍ର, ଡିସେମ୍ବର 22, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ଶନି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15, -10

yMMMM (MMMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = ଫେବୃଆରୀ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ଡିସେମ୍ବର 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ସେପ୍ଟେମ୍ବର -10

yMMMd (MMM d, y)

  2008-02-05T18:30:30 = ଫେବୃଆରୀ 5, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ଡିସେମ୍ବର 22, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15, -10

yMd (M/d/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/5/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/15/-10

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = 1ମ ତ୍ରୟମାସ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 4ର୍ଥ ତ୍ରୟମାସ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 3ୟ ତ୍ରୟମାସ -10

yQQQQ (QQQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = 1ମ ତ୍ରୟମାସ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 4ର୍ଥ ତ୍ରୟମାସ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 3ୟ ତ୍ରୟମାସ -10

yw-count-one (Y ର ସପ୍ତାହ w)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 ର ସପ୍ତାହ 6
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 ର ସପ୍ତାହ 51
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 ର ସପ୍ତାହ 37

yw-count-other (Y ର ସପ୍ତାହ w)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 ର ସପ୍ତାହ 6
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 ର ସପ୍ତାହ 51
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 ର ସପ୍ତାହ 37

 

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

1 (ସୋମବାର)  

SUPPORT

See DateTime::Locale.


 

Index

NAME
DESCRIPTION
Days
Months
Quarters
Eras
Date Formats
Time Formats
Datetime Formats
Available Formats
Miscellaneous
SUPPORT
LinuxReviews : manual page archive : man3pm