APT\-SORTPKGS

Section: APT (1)
Updated: 30 november 2013
Page Index
 

NAME

apt-sortpkgs - Hulpprogramma om pakketindexbestanden te sorteren  

SAMENVATTING

apt-sortpkgs [-s] [-o=configuratietekenreeks] [-c=configuratiebestand] bestandsnaam... {-v | --version} {-h | --help}
 

OMSCHRIJVING

apt-sortpkgs

neemt een indexbestand (broncode-index of pakketindex) en sorteert de records zodat ze volgens pakketnaam geordend worden. Het sorteert ook de interne velden van elk record volgens de interne sorteerregels.

Alle uitvoer wordt naar de standaarduitvoer geschreven. De invoer moet een bestand zijn dat doorzocht kan worden.  

OPTIES

Alle commandoregelopties kunnen via het configuratiebestand ingesteld worden. de omschrijving geeft de in te stellen configuratieoptie op. Bij booleaanse opties kunt u instellingen uit het configuratiebestand overschrijven door iets te gebruiken als -f-, --no-f, -f=no en meerdere andere variaties.

-s, --source

Veldordening gebruiken bij een broncode-index. Configuratie-item: APT::SortPkgs::Source.

-h, --help

Een korte samenvatting van het gebruik weergeven.

-v, --version

Het versienummer van het programma weergeven.

-c, --config-file

Configuratiebestand; Een te gebruiken configuratiebestand opgeven. Het programma zal het standaard configuratiebestand inlezen en nadien dit configuratiebestand. Als configuratie-instellingen opgegeven moeten worden vooraleer de standaard configuratiebestanden verwerkt worden, geef dan een bestand op met de omgevingsvariabele APT_CONFIG. Raadpleeg apt.conf(5) voor informatie over de syntaxis.

-o, --option

Een configuratieoptie instellen; Dit stelt een willekeurige configuratieoptie in. De syntaxis is -o Foo::Bar=bar. -o en --option kunnen meermaals gebruikt worden om verschillende opties in te stellen.
 

ZIE OOK

apt.conf(5)  

DIAGNOSTIEK

apt-sortpkgs geeft de terugkeerwaarde nul bij een normaal verlopen operatie, het decimaal getal 100 in geval van een fout.  

BUGS

m[blue]APT bugpaginam[][1]. Indien u een bug in APT wilt rapporteren, raadpleeg dan /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt of het reportbug(1) commando.  

VERTALING

De Nederlandse vertaling werd in 2015 gemaakt door Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, in samenwerking met het Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

Merk op dat de vertaling van dit document nog onvertaalde delen kan bevatten. Dit is intentioneel om te vermijden dat inhoud verloren zou gaan door een vertaling die achterop loopt op het origineel.  

AUTEURS

Jason Gunthorpe

APT-team

 

OPMERKINGEN

1.
APT bugpagina
http://bugs.debian.org/src:apt


 

Index

NAME
SAMENVATTING
OMSCHRIJVING
OPTIES
ZIE OOK
DIAGNOSTIEK
BUGS
VERTALING
AUTEURS
OPMERKINGEN