dpkg-divert

Section: dpkg suite (1)
Updated: 1970-01-01
Page Index
 

NAAM

dpkg-divert - de versie van een bestand in een pakket overschrijven  

OVERZICHT

dpkg-divert [optie...] commando  

BESCHRIJVING

dpkg-divert is het hulpprogramma dat gebruikt wordt om de lijst met omleggingen aan te maken en bij te werken.

Bestands-omleggingen zijn een manier om dpkg(1) te dwingen een bestand niet op zijn eigen locatie te installeren, maar op een omgeleide locatie. Omleggingen kunnen door de scripts van een Debian pakket gebruikt worden om een bestand uit de weg te zetten als het een tegenstrijdigheid veroorzaakt. Systeembeheerders kunnen het ook gebruiken om het configuratiebestand van een bepaald pakket te vervangen of wanneer bepaalde bestanden (die niet als "conffiles" (configuratiebestanden) gemarkeerd staan) behouden moeten worden door dpkg bij het installeren van een recentere versie van een pakket dat die bestanden bevat.  

COMMANDO'S

[--add] bestand
Een omlegging toevoegen voor bestand. Het bestand wordt momenteel niet hernoemd, zie --rename.
--remove bestand
Een omlegging verwijderen voor bestand. Het bestand wordt momenteel niet hernoemd, zie --rename.
--list glob-patroon
De omleggingen opsommen die aan glob-patroon beantwoorden.
--listpackage bestand
De naam weergeven van het pakket dat bestand omleidt (sinds dpkg 1.15.0). Vermeldt LOCAL als bestand lokaal omgeleid werd en niets als bestand niet omgeleid werd.
--truename bestand
De echte naam van een omgeleid bestand vermelden.
 

OPTIES

--admindir map
De administratieve map instellen op map. Standaard is dit «/var/lib/dpkg».
--instdir map
De installatiemap instellen, welke verwijst naar de map waar pakketten geïnstalleerd worden (sinds dpkg 1.19.2). Staat standaard ingesteld op «/».
--root map
De hoofdmap instellen op map, hetgeen de installatiemap instelt op «map» en de administratieve map op «map/var/lib/dpkg» (sinds dpkg 1.19.2).
--divert leid-om-naar
leid-om-naar is de locatie waarnaartoe de versies van bestand die door andere pakketten geleverd worden, omgeleid zullen worden.
--local
Geeft aan dat dit bestand bij alle pakketversies omgeleid wordt. Dit betekent dat er geen uitzonderingen zijn en dat het bestand omgeleid wordt, ongeacht het pakket dat geïnstalleerd wordt. Dit kan gebruikt worden door een systeembeheerder om een lokaal aangepaste versie te installeren.
--package pakket
pakket is de naam van het pakket waarvan zijn exemplaar van bestand niet omgeleid zal worden. Dit wil zeggen dat bij alle pakketten bestand omgeleid zal worden, behalve bij pakket.
--quiet
Stille modus, m.a.w. geen breedsprakige uitvoer.
--rename
Het bestand effectief uit de weg (of terug) zetten. dpkg-divert zal de bewerking afbreken indien het doelbestand reeds bestaat. Dit is het gangbare gedrag dat gebruikt wordt voor het omleggen van bestanden uit het geheel van niet-Essential pakketten (zie --no-rename voor meer details).
--no-rename
Geeft aan dat het bestand niet hernoemd mag worden als de omlegging toegevoegd wordt aan of verwijderd wordt uit de databank van omleggingen (sinds dpkg 1.19.1). Dit is bedoeld voor omleggingen van bestanden uit het geheel van Essential pakketten, waarvoor het tijdelijk verdwijnen van het originele bestand onaanvaardbaar is, aangezien dit het systeem onbruikbaar kan maken. Dit is het standaardgedrag, maar dat zal veranderen in de cyclus 1.20.x van dpkg.
--test
Testmodus. M.a.w. geen enkele wijziging effectief uitvoeren. Enkel een demonstratie geven.
-?, --help
Info tonen over het gebruik en afsluiten.
--version
De versie tonen en afsluiten.
 

AFSLUITSTATUS

0
De gevraagde actie werd succesvol uitgevoerd.
2
Fatale of onherstelbare fout die te wijten is aan ongeldig gebruik van de commandoregel of aan interacties met het systeem, zoals het benaderen van de database, het toewijzen van geheugen, enz.
 

OMGEVING

DPKG_ROOT
Indien dit ingesteld is en de opties --instdir of --root niet opgegeven werden, zal dit gebruikt worden als de hoofdmap voor het bestandssysteem (sinds dpkg 1.19.2).
DPKG_ADMINDIR
Indien dit ingesteld is en de opties --admindir of --root niet opgegeven werden, zal dit gebruikt worden als de datamap voor dpkg.
DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE
Indien dit ingesteld werd en de opties --local en --package niet gebruikt werden, zal dpkg-divert dit gebruiken als de naam van het pakket.
DPKG_COLORS
Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen worden zijn: auto (standaard), always en never.
 

BESTANDEN

/var/lib/dpkg/diversions
Bestand dat de huidige lijst van omleggingen op het systeem bevat. Zijn plaats is in de beheersmap van dpkg samen met andere bestanden die belangrijk zijn voor dpkg, zoals status en available.

Opmerking: dpkg-divert bewaart de oorspronkelijke kopie van dit bestand met de extensie -old, vooraleer het te vervangen door het nieuwe exemplaar.

 

OPMERKINGEN

Bij het toevoegen wordt standaard --local en --divert origineel.distrib gebruikt. Bij het verwijderen moeten --package of --local en --divert overeenkomen als ze opgegeven werden.

Mappen kunnen met dpkg-divert niet omgeleid worden.

Extra zorg moet besteed worden aan het omleiden van gedeelde bibliotheken. ldconfig(8) maakt een symbolische koppeling aan op basis van het veld DT_SONAME dat in de bibliotheek ingebed zit. Aangezien ldconfig geen omleggingen honoreert (enkel dpkg doet dat), kan het resultaat zijn dat de symbolische koppeling naar de omgeleide bibliotheek verwijst als de omgeleide bibliotheek dezelfde SONAME heeft als de niet-omgeleide.  

VOORBEELDEN

Om alle exemplaren van een bestand /usr/bin/voorbeeld om te leiden naar /usr/bin/voorbeeld.foo, of met andere woorden alle pakketten die /usr/bin/voorbeeld aanleveren, op te dragen het te installeren als /usr/bin/voorbeeld.foo en zo nodig het hernoemen ervan uit te voeren:

 dpkg-divert --divert /usr/bin/voorbeeld.foo --rename /usr/bin/voorbeeld

Om die omlegging te verwijderen:

 dpkg-divert --rename --remove /usr/bin/voorbeeld

Om elk pakket dat /usr/bin/voorbeeld tracht te installeren, om te leiden naar /usr/bin/voorbeeld.foo, behalve uw eigen pakket wiegel:

 dpkg-divert --package wiegele --divert /usr/bin/voorbeeld.foo \
    --rename /usr/bin/voorbeeld

Om die omlegging te verwijderen:

 dpkg-divert --package wiegel --rename --remove /usr/bin/voorbeeld

 

ZIE OOK

dpkg(1).


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
COMMANDO'S
OPTIES
AFSLUITSTATUS
OMGEVING
BESTANDEN
OPMERKINGEN
VOORBEELDEN
ZIE OOK