dpkg-genbuildinfo

Section: dpkg suite (1)
Updated: 1970-01-01
Page Index
 

NAAM

dpkg-genbuildinfo - genereer Debian .buildinfo-bestanden  

OVERZICHT

dpkg-genbuildinfo [optie...]  

BESCHRIJVING

dpkg-genbuildinfo leest informatie uit een uitgepakte en gebouwde Debian broncodeboom en uit de bestanden die het gegenereerd heeft en maakt een Debian controlebestand aan dat de bouwomgeving en de bouwvoorwerpen (een bestand .buildinfo).

Dit commando werd geïntroduceerd in dpkg 1.18.11.  

OPTIES

--build=type
Geeft het bouw-type op aan de hand van een lijst van met komma's gescheiden componenten.

De waarden die gebruikt mogen worden zijn:

any
Bouwinformatie genereren welke niet-gekwalificeerde bouwvereisten (Build-Depends) en architectuurspecifieke bouwvereisten (Build-Depends-Arch) bevat.
all
Bouwinformatie genereren welke niet-gekwalificeerde bouwvereisten (Build-Depends) en architectuuronafhankelijke bouwvereisten (Build-Depends-Indep) bevat.
source
Effectief genegeerd; bouwinformatie genereren met uitsluitend de niet-gekwalificeerde bouwvereisten (Build-Depends).
binary
Bouwinformatie genereren met alle drie de types bouwvereisten. Dit is een alias voor any,all.
full
Bouwinformatie genereren met alle drie de types bouwvereisten. Dit is een alias voor any,all,source en identiek aan de standaardsituatie wanneer geen bouwoptie opgegeven werd.
-ccontrolebestand
Geeft aan wat het hoofdcontrolebestand van de broncode is waaruit informatie gehaald moet worden. Standaard is dat debian/control.
-lchangelog-bestand
Geeft aan wat het changelog-bestand is waaruit informatie gehaald moet worden. Standaard is dat debian/changelog.
-fbestand-met-bestandenlijst
Specificeert waar zich de lijst van bestanden bevindt die door het bouwproces aangemaakt werden, eerder dan debian/files te gebruiken.
-Fchangelog-indeling
Geeft de indeling van het bestand changelog aan. Zie dpkg-parsechangelog(1) voor informatie over alternatieve indelingen.
-O[bestandsnaam]
Het bestand buildinfo op de standaarduitvoer weergeven (of in bestandsnaam als dit opgegeven werd), in plaats van in map/broncode-naam_binaire-versie_arch.buildinfo (waarbij map standaard .. is of map-upload-bestanden indien -u gebruikt werd).
-umap-upload-bestanden
De bestanden die geüpload moeten worden opzoeken in map-upload-bestanden eerder dan in .. (dpkg-genbuildinfo moet deze bestanden kunnen vinden, zodat het hun grootte en hun controlesom kan opnemen in het bestand .buildinfo)
--always-include-kernel
Standaard wordt het veld Build-Kernel-Version niet opgeschreven.

Geef deze optie op (sinds dpkg 1.19.0) om steeds een veld Build-Kernel-Version aan te maken als .buildinfo gegenereerd wordt.

--always-include-path
Standaard zal het veld Build-Path enkel opgeschreven worden als de huidige map begint met een toegestaan patroon.

Op Debian en zijn derivaten moet het patroon beantwoorden aan /build/ als begin van de padnaam.

Geef deze optie op om steeds een veld Build-Path aan te maken als .buildinfo gegenereerd wordt.

--admindir=map
De locatie van de database van dpkg wijzigen. De standaardlocatie is /var/lib/dpkg.
-q
dpkg-genbuildinfo kan informatieve berichten op de standaard foutuitvoer produceren. -q onderdrukt deze berichten.
-?, --help
Info tonen over het gebruik en afsluiten.
--version
De versie tonen en afsluiten.
 

OMGEVING

DEB_BUILD_OPTIONS
Deze variabele kan gebruikt worden via de optie buildinfo voor het activeren of deactiveren van verschillende functies die invloed hebben op de informatie die opgenomen wordt in het bestand .buildinfo (sinds dpkg 1.18.19). Deze optie bevat een lijst van onderling door komma's gescheiden functies, die voorafgegaan worden door de bepaling '+' of '-', welke aangeven of die functie al dan niet geactiveerd moet worden. De bijzondere functie "all" kan gebruikt worden om alle overige functies te activeren of te deactiveren. De functie "path" regelt of het veld Build-Path onvoorwaardelijk mee opgenomen moet worden.
DPKG_COLORS
Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen worden zijn: auto (standaard), always en never.
DPKG_NLS
Indien dit ingesteld is, zal het gebruikt worden om te beslissen over het activeren van moedertaalondersteuning, ook gekend als internationaliseringsondersteuning (of i18n) (sinds dpkg 1.19.0). Geldige waarden zijn: 0 and 1 (standaard).
 

BESTANDEN

debian/files
De lijst van gegenereerde bestanden. dpkg-genbuildinfo leest hier de gegevens bij het produceren van een .buildinfo-bestand.
 

ZIE OOK

deb-buildinfo(5).


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
OPTIES
OMGEVING
BESTANDEN
ZIE OOK