dpkg-vendor

Section: dpkg suite (1)
Updated: 1970-01-01
Page Index
 

NAAM

dpkg-vendor - vraagt informatie op over de leveranciers van de distributie  

OVERZICHT

dpkg-vendor [optie...] commando  

BESCHRIJVING

dpkg-vendor is gereedschap om informatie op te vragen over leveranciers die opgesomd worden in /etc/dpkg/origins. /etc/dpkg/origins/default bevat informatie over de huidige leverancier.  

COMMANDO'S

--is leverancier
Sluit af met 0 als de huidige leverancier leverancier is. Sluit anders af met 1.
--derives-from leverancier
Sluit af met 0 als de distributie van de huidige leverancier een derivaat is van leverancier. Sluit anders af met 1. Het gebruikt het veld Parent om door al de voorvaderen van de huidige leverancier te bladeren.
--query veld
Op de standaarduitvoer weergeven wat de waarde is van het leveranciersspecifieke veld voor de huidige leverancier.
--help
Info tonen over het gebruik en afsluiten.
--version
De versie tonen en afsluiten.
 

OPTIES

--vendor leverancier
Neemt aan dat de huidige leverancier leverancier is, in plaats van dit te gaan opzoeken via de omgevingsvariabele DEB_VENDOR of via /etc/dpkg/origins/default.
 

OMGEVING

DEB_VENDOR
Deze instelling definieert de huidige leverancier. Indien dit niet ingesteld werd, zal er gezocht worden naar de huidige leverancier door in /etc/dpkg/origins/default te gaan kijken.
DPKG_COLORS
Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen worden zijn: auto (standaard), always en never.
DPKG_NLS
Indien dit ingesteld is, zal het gebruikt worden om te beslissen over het activeren van moedertaalondersteuning, ook gekend als internationaliseringsondersteuning (of i18n) (sinds dpkg 1.19.0). Geldige waarden zijn: 0 and 1 (standaard).
 

ZIE OOK

deb-origin(5).


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
COMMANDO'S
OPTIES
OMGEVING
ZIE OOK