TILIX

Section: Tilix commando's (1)
Updated: 26 december 2016
Page Index
 

NAAM

tilix - Tiling GTK3 terminal-emulator voor GNOME  

SYNOPSIS

tilix [opties]  

BESCHRIJVING

tilix is een geavanceerde GTK3 tiling terminal-emulator ontworpen om te voldoen aan de GNOME Human Interface Guidelines.  

OPTIES

De tilix applicatie staat de volgende command-line parameters toe:
-h --help
Toon helpopties.
-v --version
Toon de versie van Tilix en de versies van afhankelijke componenten.
-w --working-directory=MAP
Stel de werkmap van de terminal in.
-p --profile=PROFIELNAAM
Stel het startprofiel in met de naam van een van de bestaande profielen. Als het met geen van deze overeenkomt, wordt het standaardprofiel gebruikt.
-t --title=TITEL
Stel de titel van de nieuwe terminal in.
-s --session=SESSIENAAM
Geef een eerder opgeslagen sessie op om de opmaak en opmaakopties opnieuw te laden. Hierdoor wordt de terminal niet teruggezet naar waar deze was gebleven, maar worden er nieuwe terminals aangemaakt.
-a --action=ACTIENAAM
Voer een van de volgende acties uit in de huidige instantie van Tilix:
session-add-right Voeg een nieuwe terminal rechts van de huidige toe.
session-add-down Voeg een nieuwe terminal toe onder de huidige terminal.
app-new-session Maak een nieuwe Tilix-sessie binnen het huidige venster.
app-new-window Maak een nieuw Tilix-venster.
-e --command=COMMANDO
Voer alle tekst achter deze parameter uit als een opdracht, deze parameter moet dus de laatste parameter zijn.
--maximize
Maximaliseer het terminalvenster.
--minimize
Minimaliseer het terminalvenster.
--full-screen
Maak het terminalvenster volledig scherm.
--focus-window
Focus het bestaande venster.
--window-style=VENSTERSTIJL
Overschrijf de gewenste vensterstijl, de volgende stijlen worden ondersteund:
normal Normaal vensteruiterlijk.
disable-csd Toon geen client side decorations.
disable-csd-hide-toolbar Toon geen client side decorations en werkbalk.
borderless Toon geen vensterranden.
--new-process
Start nieuwe Tilix instanties in een nieuw proces. Standaard, en volgens de GTK+ versie 3 richtlijnen, werkt Tilix in een enkel proces wat alle vensters omvat. Deze optie forceert Tilix om bij het starten een nieuw proces aan te maken. Dit wordt afgeraden en is enkel bedoeld voor debugging-doeleinden. Het gebruik ervan zal Tilix-vensters weerhouden om met elkaar te communiceren.
--geometry=GEOMETRY
Stel de venstergrootte in; bijvoorbeeld: 80x24, of 80x24+200+200 (COLSxROWS+X+Y).
-q --quake
Open een venster in Quake-modus of schakel de zichtbaarheid van een bestaand Quake-modusvenster om.
--preferences
Toon de Tilix-voorkeursdialoog direct.
--display=DISPLAY
Maak gebruik van de opgegeven X-display.
 

ZIE OOK

None  

BUGS

Bekijk bugs op https://github.com/gnunn1/tilix/issues  

AUTEUR

Gerald Nunn en andere bijdragers.


 

Index

NAAM
SYNOPSIS
BESCHRIJVING
OPTIES
ZIE OOK
BUGS
AUTEUR