deb-changelog

Section: dpkg suite (5)
Updated: 1970-01-01
Page Index
 

NAAM

deb-changelog - indeling van het dpkg changelog-bestand van broncodepakketten  

OVERZICHT

debian/changelog  

BESCHRIJVING

Wijzigingen aan de ingepakte versie van een project worden in het changelog-bestand debian/changelog toegelicht. Daar vallen in de broncode aangebrachte veranderingen ten opzichte van die van de toeleveraar onder, evenals andere wijzigingen en updates aan het pakket.

De indeling van het bestand debian/changelog laat het gereedschap voor het bouwen van pakketten toe om uit te zoeken welke versie van het pakket gebouwd wordt en om andere release-specifieke informatie te weten te komen.

Deze indeling bestaat uit een reeks vermeldingen zoals deze:


 pakket (versiedistributiesmetadata
          [optioneel (een) blanco regel(s), die gestript worden]
  * informatie-over-de-veranderingen
    nog-informatie-over-de-aanpassingen
          [blanco regel(s), zichtbaar in de uitvoer van dpkg-parsechangelog(1)]
  * en-eventueel-nog-meer-wijzigingsinformatie
          [optioneel (een) blanco regel(s), die gestript worden]
 --- naam-van-de-onderhouder <e-mailadres>  datum pakket en versie zijn de naam van het broncodepakket en zijn versienummer. versie wordt begrensd door de haakjes U+00028 '(' en U+0029 ')'.

distributies somt één of meer door een spatie van elkaar gescheiden distributies op waarin deze versie ondergebracht moet worden als ze geüpload wordt; dit wordt gekopieerd naar het veld Distribution in het bestand .changes. distributies moet afgesloten worden door een puntkomma (U+003B ';').

metadata is een lijst items van het type trefwoord=waarde die onderling door een komma gescheiden worden. Elk trefwoord mag alleen mintekens en hoofdletterongevoelige alfanumerieke tekens bevatten, omdat ze moeten worden toegewezen aan B <deb822>(5)-veldnamen. De enige trefwoorden die momenteel ondersteund worden door dpkg zijn urgency en binary-only. De waarde van urgency wordt gebruikt voor het Urgency-veld in het .changes-bestand voor de upload. binary-only met als waarde yes wordt gebruikt om aan te geven dat dit changelog-item betrekking heeft op een niet door de onderhouder gedane upload van uitsluitend het(de) binaire pakket(ten) (een automatisch opnieuw bouwen van het(de) binaire pakket(ten) met het changelog-item als enige aangebrachte wijziging).

De informatie over de wijzigingen kan in feite om het even welk aantal regels beslaan die beginnen met minstens twee spaties (U+0020 SPACE). Gewoonlijk begint men bij het beschrijven van een wijziging steeds met een asterisk, gevolgd door een spatie. Eventuele vervolgregels springen zo in dat ze uitgelijnd zijn met de tekst van de regel erboven. Als men dat wenst kunnen blanco regels gebruikt worden om groepen van veranderingen onderling te scheiden.

Indien deze upload bugs oplost die vermeld staan in het opvolgingssysteem voor bugs van de distributie, kunnen die automatisch gesloten worden op het ogenblik dat het pakket opgenomen wordt in het archief van de distributie, indien de tekenreeks

Closes: Bug#nnnnn

opgenomen wordt in de beschrijving van de wijzigingen (de exacte Perl reguliere expressie is /closes:\s*(?:bug)?\#?\s?\d+(?:,\s*(?:bug)?\#?\s?\d+)*/i). Deze informatie wordt overgedragen via het veld Closes in het bestand .changes.

The maintainer name and email address used in the changelog should be the details of the person who prepared this release of the package. They are not necessarily those of the uploader or usual package maintainer. The information here will be copied to the Changed-By field in the .changes file, and then later might be used to send an acknowledgment when the upload has been installed in the distribution archive.

De datum heeft de volgende indeling (compatibel met en met dezelfde betekenis als in RFC2822 en RFC5322, of hetgeen het commando «date -R» genereert):

dag-van-de-week, dd maand jjjj uu:mm:ss +zzzz

waarbij

dag-van-de-week
een van volgende mogelijkheden is: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.
dd
Is a one- or two-digit day of the month (01-31), where the leading zero is optional, but conventionally does not get omitted.
maand
een van volgende mogelijkheden is: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec.
jjjj
met vier cijfers het jaar aanduidt (bijv. 2010).
uu
met twee cijfers het uur aanduidt (00-23).
mm
met twee cijfers de minuut aanduidt (00-59).
ss
met twee cijfers de seconde aanduidt (00-60).
[+-]zzzz
aanduidt wat het tijdsverschil is tegenover de gecoördineerde wereldtijd (UTC). '+' geeft aan dat de tijd voorloopt op UTC (d.w.z. dat de tijdzone zich ten oosten van de nulmeridiaan bevindt) en '-' geeft aan dat de tijd achterloopt op UTC (d.w.z. dat de tijdzone zich ten oosten van de nulmeridiaan bevindt). De eerste twee cijfers geven aan hoeveel uur het verschil bedraagt ten opzichte van UTC en de laatste twee hoeveel extra minuten het verschil is ten opzichte van UTC. De laatste twee cijfers moeten vallen binnen het bereik 00-59.

The first "title" line with the package name must start at the left hand margin. The "trailer" line with the maintainer and date details must be preceded by exactly one space (U+0020 SPACE). The maintainer details and the date must be separated by exactly two spaces (U+0020 SPACE). Each part of the date can be separated by one or more spaces (U+0020 SPACE), except after the comma where it can be separated by zero or more spaces (U+0020 SPACE).

Elke regel die volledig (d.w.z. zonder voorafgaande witruimte) bestaat uit commentaar in de vorm van #- of /* */ of RCS-trefwoorden.

Modusregels van Vim of lokale variabelen van Emacs en oudere changelog-elementen met een andere indeling aan het einde van het bestand, moeten aanvaard worden en in de uitvoer behouden blijven, maar de inhoud ervan kan verder genegeerd worden en het ontleden kan op dat punt gestopt worden.

Het volledige changelog-bestand moet in UTF-8 opgemaakt zijn.  

BESTANDEN

debian/changelog
 

VOORBEELDEN

 dpkg (1.17.18) unstable; urgency=low

 [ Guillem Jover ]
 * Handle empty minimum versions when initializing dependency versions,
  as the code is mapping the minimum version 0 to '' to avoid outputting
  useless versions. Regression introduced in dpkg 1.17.17. Closes: #764929

 [ Updated programs translations ]
 * Catalan (Guillem Jover).

 [ Updated dselect translations ]
 * Catalan (Guillem Jover).
 * German (Sven Joachim).

 -- Guillem Jover <guillem@debian.org> Sun, 12 Oct 2014 15:47:44 +0200

 

ZIE OOK

deb822(5), deb-version(7), deb-changes(5), dpkg-parsechangelog(1).


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
BESTANDEN
VOORBEELDEN
ZIE OOK