SENSIBLE\-EDITOR

Section: User Commands (1)
Updated: 14 listopad 2010
Page Index
 

NAZWA

sensible-editor, sensible-pager, sensible-browser - rozsądne edytowanie, przeglądanie plików i zasobów sieciowych  

SKŁADNIA

sensible-editor [OPCJE...]
sensible-pager [OPCJE...]
sensible-browser url
 

OPIS

sensible-editor, sensible-pager i sensible-browser podejmują rozsądne decyzje o tym, jaki uruchomi'c - odpowiednio - edytor, pager czy przeglądarkę www. Programy w systemie Debian mogą albo używa'c tych skryptów jako domyślnego edytora, pagera czy przeglądarki stron www, albo naśladowa'c ich zachowanie.  

ZOBACZ TAKŻE

Documentation of the EDITOR, VISUAL and PAGER variables in environ(7) and select-editor(1) for changing a user's default editor  

STANDARD

Documentation of behavior of sensible-utils under a debian system is available under section 11.4 of debian-policy usually installed under /usr/share/doc/debian-policy (you might need to install debian-policy)  

TŁUMACZENIE

Robert Luberda <robert@debian.org>, 2004


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
ZOBACZ TAKŻE
STANDARD
TŁUMACZENIE