VIMDIFF

Section: User Commands (1)
Updated: 2001 Mar 30
Page Index
 

NAZWA

vimdiff - edytuj dwie, trzy lub cztery wersje pliku w Vimie i zobacz różnice  

SYNOPSIS


vimdiff [opcje] plik1 plik2 [plik3 [plik4]]

gvimdiff  

OPIS

Vimdiff uruchomi Vima z dwoma (trzema lub czterema plikami), każdy z nich we własnym oknie. Różnice między plikami zostaną podświetlone. Jest to dobry sposób by przeanalizować różnice i przenieść zmiany z jednej wersji pliku do innej.

Zobacz vim(1) by poznać więcej szczegółów o samym Vimie.

Kiedy uruchomiony jako gvimdiff zostanie uruchomione GUI (jeśli dostępne).

W każdym oknie zostanie ustawiona opcja 'diff', która spowoduje podświetlenie różnic.
Opcje 'wrap' i 'scrollbind' zostaną ustawione by tekst się wygodnie przeglądało.
Opcja 'foldmethod' zostanie ustawiona na "diff", dzięki czemu niezmienione linie zostaną zwinięte. 'foldcolumn' będzie równe 2 aby łatwo wyszukiwać, otwierać i zamykać zwinięcia.  

OPCJE

Pionowy podział zostanie użyty do wyrównania linii, tak jakby użyto opcji "-O". Aby uzyskać poziomy podział użyj opcji "-o".

Aby poznać inne opcje zobacz vim(1).  

ZOBACZ TAKŻE

vim(1)  

AUTOR

Większość Vima została napisana przez Brama Moolenaara przy pomocy wielu innych osób. Zobacz ":help credits w Vimie.


 

Index

NAZWA
SYNOPSIS
OPIS
OPCJE
ZOBACZ TAKŻE
AUTOR