ACCESSDB

Section: Narzędzia przeglądarki stron podręcznika ekranowego (8)
Updated: 2020-06-22
Page Index
 

NAZWA

accessdb - wyświetla zawartość bazy danych man-db w formacie czytelnym dla ludzi  

SKŁADNIA

/usr/sbin/accessdb [-d?V] [<plik-indeksu>]  

OPIS

accessdb wyświetli dane zawarte w bazie danych man-db w formacie czytelnym dla ludzi. Domyślnie będą to dane z pliku /var/cache/man/index.<typ_bazy>, gdzie <typ_bazy> zależy od używanej biblioteki obsługi baz danych.

Argument przekazany do accessdb nadpisze tę wartość domyślną.  

OPCJE

-d, --debug
Wyświetla informację diagnostyczną (debug).
-?, --help
Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.
--usage
Wyświetla krótki opis użycia programu i kończy pracę.
-V, --version
Wyświetla informację o wersji.
 

AUTOR

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).Colin Watson (cjwatson@debian.org).
 

BŁĘDY

https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db  

TŁUMACZENIE

Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
AUTOR
BŁĘDY
TŁUMACZENIE