ADD\-SHELL

Section: Maintenance Commands (8)
Updated: 12 maja 2011
Page Index
 

NAZWA

add-shell - dodaje powłokę do listy poprawnych powłok zgłoszeniowych  

SKŁADNIA

add-shell nazwa_powłoki [nazwa_powłoki...]  

OPIS

add-shell kopiuje /etc/shells do /etc/shells.tmp, dodaje podaną powłokę do tego pliku, jeśli jeszcze w nim nie występuje, a następnie kopiuje ten tymczasowy plik z powrotem do /etc/shells.

Powłoki muszą być podawane za pomocą pełnych nazw ścieżek.  

ZOBACZ TAKŻE

shells(5)  

TŁUMACZENIE

Niniejsze tłumaczenie jest częścią pakietu debianutils. Strony podręcznika zawarte w pakiecie przetłumaczyli: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> oraz Robert Luberda <robert@debian.org>.


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
ZOBACZ TAKŻE
TŁUMACZENIE