INSTALLKERNEL

Section: Maintenance Commands (8)
Updated: 7 stycznia 2001
Page Index
 

NAZWA

installkernel - instaluje nowy obraz jądra  

SKŁADNIA

installkernel wersja zImage System.map [katalog]  

OPIS

installkernel instaluje nowy obraz jądra w systemie z katalogu źródeł Linuksa. Jest wywoływany przez makefile jądra Linuksa, gdy w katalogu źródeł uruchomiony zostanie make install.

Nowe jądro jest instalowane jako {katalog}/vmlinuz-{wersja}. Jeśli istnieje już dowiązanie symboliczne {katalog}/vmlinuz, to jest ono odświeżane przez utworzenie dowiązania {katalog}/vmlinuz do nowego jądra oraz jest tworzone dowiązanie {katalog}/vmlinuz.old wskazujące na poprzednio zainstalowane jądro.  

BŁĘDY

installkernel znajduje się w katalogu /sbin tylko dlatego, że makefile jądra Linuksa oczekuje, że będzie w tej lokalizacji. Naprawdę powinien znajdować się w /usr/sbin. Nie jest potrzebny do uruchamiania systemu.  

TŁUMACZENIE

Niniejsze tłumaczenie jest częścią pakietu debianutils. Strony podręcznika zawarte w pakiecie przetłumaczyli: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> oraz Robert Luberda <robert@debian.org>.


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
BŁĘDY
TŁUMACZENIE