msec

Section: Mandriva Linux (8)
Updated: 29 Sep 2001
Page Index
 

NAZWA

msec - Narzędzia bezpieczeństwa Mandriva Linux  

SKŁADNIA

msec ([-o <option>=<value>...]) ([0-5])  

OPIS

msec jest głównym skryptem pakietu msec. Umożliwia on administratorowi systemu zmianę poziomu bezpieczeństwa dla systemu. msec jest dostarczony z sześcioma wstępnie skonfigurowanymi poziomami bezpieczeństwa. Od najsłabszego bezpieczeństwa, łatwego w użyciu do paranoidalnej konfiguracji odpowiedniej dla bardzo wrażliwych aplikacji serwerowych.

Skrypt msec można uruchamiać tylko z poziomu administratora.
Uruchom "msec x" aby ustawić poziom bezpieczeństwa na x (x=[0-5]). Wywołanie to zmodyfikuje system w zależności od funkcji poziomu bezpieczeństwa. Skrypt wywoływany bez argumentów wymusi bieżący poziom bezpieczeństwa bez jego zmiejszania.
Wszystkie zmiany są zapisywane do dziennika systemowego z funkcją AUTH przy wywołaniu nie interaktywnym (na przykład za pośrednictwem mechanizmu cron) lub z funkcją LOCAL1 przy wywoływaniu interaktywnym (z wiersza poleceń lub na przykład z Centrum Sterowania Mandriva Linux).
Aby uzyskać pełny opis każdego poziomu bezpieczeństwa, skonsultuj się z dokumentacją w pliku /usr/share/doc/msec-*/security.txt.

Jeśli chcesz uczynić zmiany w bieżącym poziomie bezpieczeństwa, użyj pliku /etc/security/msec/perm.local aby nadpisać uprawnienia/właścicieli/grupy oraz /etc/security/msec/level.local aby nadpisać zasady (zajrzyj do manuala mseclib(3) aby uzyskać więcej szczegółów).

Dostępne opcje:

-o all-local-files=<wartość>
jeśli <wartość> wynosi 1, zakłada się, że wszystkie pliki są lokalne.
-o log=<wartość>
jeśli <wartość> jest różna niż syslog komunikaty nie są wysyłane do dziennika tylko na wyjście standardowe
-o nolocal=<ścieżka>
bez wczytywania zasad /etc/security/msec/level.local.
-o non-local-fstypes=<wartość>
<wartość> jest listą nielokalnych systemowych typów plików rozdzielonych spacjami.
-o print=<wartość>
jeśli <wartość> jest równa 1, wypisuje domyślne wartości zasad.
-o root=<ścieżka>
używanie parametru <ścieżka> jako głównego systemu plików.
 

PLIKI

/usr/sbin/msec
Wykonywalny plik msec (skrypt sh)

/var/lib/msec/security.conf
Zawiera konfigurację bieżącego aktywnego poziomu bezpieczeństwa. Te ustawienia mogą być nadpisane w pliku /etc/security/msec/security.conf.

 

AUTORZY

Vandoorselaere Yoann, Mandriva

 

TŁUMACZENIE

Arkadiusz Lipiec <alipiec@elka.pw.edu.pl>


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
PLIKI
AUTORZY
TŁUMACZENIE