REMOVE\-SHELL

Section: Maintenance Commands (8)
Updated: 7 kwietnia 2005
Page Index
 

NAZWA

remove-shell - usuwa powłokę z listy poprawnych powłok zgłoszeniowych  

SKŁADNIA

remove-shell nazwa_powłoki [nazwa_powłoki...]  

OPIS

remove-shell wykorzystuje tymczasowe pliki /etc/shells.tmp oraz /etc/shells.tmp2 do usunięcia podanej powłoki z listy poprawnych powłok zgłoszeniowych, a następnie kopiuje wynik z powrotem do pliku /etc/shells.  

ZOBACZ TAKŻE

shells(5)  

TŁUMACZENIE

Niniejsze tłumaczenie jest częścią pakietu debianutils. Strony podręcznika zawarte w pakiecie przetłumaczyli: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> oraz Robert Luberda <robert@debian.org>.


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
ZOBACZ TAKŻE
TŁUMACZENIE