UPDATE\-PASSWD

Section: Maintenance Commands (8)
Updated: Narzędzia Debiana
Page Index
 

NAZWA

update-passwd - bezpiecznie aktualizuj /etc/passwd, /etc/shadow i /etc/group  

SKŁADNIA

update-passwd [opcje]  

OPIS

update-passwd aktualizuje pliki /etc/passwd, /etc/shadow i /etc/group w działających systemach Debian. Porównuje je z autorytatywnymi kopiami zawartymi w pakiecie base-passwd, a następnie aktualizuje wszystkie wpisy w globalnym przedziale systemowym (to jest 0-99).

 

OPCJE

update-passwd wykorzystuje standardową składnię linii poleceń GNU, gdzie długie opcje poprzedzone są dwoma znakami myślnika ('-').
-p--passwd-master=PLIK
Użyj PLIKu jako autorytatywnej kopii bazy danych "passwd". Domyślna wartość to /usr/share/base-passwd/passwd.master.
-g--group-master=PLIK
Użyj PLIKu jako autorytatywnej kopii bazy danych "group". Domyślna wartość to /usr/share/base-passwd/group.master.
-P--passwd=PLIK
Użyj PLIKu jako systemowej bazy danych "passwd". Domyślna wartość to /etc/passwd.
-S--shadow=PLIK
Użyj PLIKu jako systemowej bazy danych "shadow". Domyślna wartość to /etc/shadow.
-G--group=PLIK
Użyj PLIKu jako systemowej bazy danych "group". Domyślna wartość to /etc/group.
-s--sanity-check
Wykonaj tylko testy poprawności, niczego nie zmieniaj.
-v--verbose
Podawaj dokładne informacje o wykonywanych czynnościach.
-n--dry-run
Niczego nie zmieniaj, ale napisz co zostałoby wykonane.
-L--no-locking
Nie blokuj bazy danych kont. Opcji tej należy używać tylko przy wyłapywaniu błędów, nie w czasie normalnej pracy. Powtarzam: używaj tej opcji tylko jeśli masz pewność, że jej potrzebujesz!
-h--help
Pokaż instrukcję użycia update-passwd.
-V--version
Pokaż wersję.
 

BŁĘDY

W tym momencie update-passwd nie sprawdza pliku shadow. Powinien sprawdzać czy wpisy w passwd są także w shadow i na odwrót, oraz czy tylko jeden z plików zawiera hasła.  

AUTOR

Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>

Ten program został napisany dla projektu Debian. Prawa autorskie: Copyright 1999-2002 Wichert Akkerman i copyright 2002, 2003 Colin Watson. Jest rozpowszechniany pod wersją 2 Powszechnej Publicznej Licencji GNU.


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
BŁĘDY
AUTOR