validlocale

Section: (8)
Updated: 0.1
Page Index
 

NAZWA

validlocale - Sprawdza, czy dostępne jest dane locale  

SKŁADNIA

validlocale <locale>  

OPIS

Sprawdza, czy locale podane jako argument jest poprawne. Jeśli nie jest, wypisuje na stdout napis, jaki należy dodać do /etc/locale.gen, aby polecenie locale-gen wygenerowało dane locale (o ile w ogóle ono istnieje).  

PLIKI

/usr/sbin/validlocale
/usr/share/i18n/SUPPORTED  

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

DEFAULTCHARSET
Jakiego zestawu znaków użyć, jeśli podanego locale nie ma w liście obsługiwanych.
 

PRZYKŁADY

Jeśli jako parametr podano nazwę poprawnego locale, wypisuje na stderr odpowiedni napis:

% validlocale C
locale 'C' valid and available

Jeśli podano nazwę nieprawidłowego locale (niewygenerowanego lub po prostu nieistniejącego), wypisuje na stderr napis mówiący o tym, że nie jest to prawidłowe locale, oraz - na stdout - napis, który należy dodać do /etc/locale.gen, aby móc wygenerować dane locale:

% validlocale de_AU@euro
locale 'de_AU@euro' not available
de_AU@euro ISO-8859-15
 

AUTOR

Petter Reinholdtsen <pere@hungry.com>  

PATRZ TAKŻE

locale-gen(8), localedef(1), locale(1)


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
PLIKI
ZMIENNE ŚRODOWISKOWE
PRZYKŁADY
AUTOR
PATRZ TAKŻE