\FBKF5KROSS\FR

Section: kf5kross anv\(:andarhandbok (1)
Updated: 2015-07-31
Page Index
 

NAMN

kf5kross - KDE-program för att köra kross-skript.  

ÖVERSIKT

kf5kross [-h, --help] [-v, --version] [--author] [--license] [fil ...]
 

BESKRIVNING

kf5kross

kör kross-skript skrivna i KDE:s Javascript, Python, Ruby, Java och Falcon.

Kommandoradsverktyget används för alla skript som inte har ett grafiskt användargränssnitt, t.ex. Calligra Sheets har ett antal sådana.  

VÄLJARE

-h--help

Visa hjälp om väljare.

-v--version

Visa versionsinformation

--author

Visa information om upphovsman.

--license

Visa licensinformation.

fil...

Filerna med skripten att köra.
 

ANVÄNDNING

kf5kross fil kör skriptet i fil efter att ha laddat tolkinsticksprogrammet för skriptets språk (detekterat av filnamnets suffix).

För att tolka andra språk än KDE:s Javascript, måste kdebindings vara installerat.  

SE OCKSÅ

kf5options(7), qt5options(7), python(1), ruby(1), kjs5(1), java(1), falcon(1)

Se http://kross.dipe.org/solution.html för mer information och handledningar.  

FEL

Använd m[blue]KDE:s felspårningssystemm[][1] för att rapportera fel.  

AUTHOR

Sebastian Sauer <mail@dipe.org>

Author.
 

NOTER

1.
KDE:s felspårningssystem
http://bugs.kde.org


 

Index

NAMN
ÖVERSIKT
BESKRIVNING
VÄLJARE
ANVÄNDNING
SE OCKSÅ
FEL
AUTHOR
NOTER
LinuxReviews : sv Manual Page Archive : man1