\FBKJSCMD5\FR

Section: kjscmd5 anv\(:andarhandbok (1)
Updated: 2015-07-31
Page Index
 

NAMN

kjscmd5 - Ramverk Kjsembed-tolk  

ÖVERSIKT

kjscmd5 [--help] [[-e] | [--exec]] [[-i] | [-interactive]] [fil]
 

BESKRIVNING

kjscmd5 är ett verktyg för att starta Kjsembed-skript från kommandoraden. Det kör skripten som finns i den namngivna filen fil

genom att använda Kjsembed. Det accepterar inte - (standardinmatningen) som fil.  

PROGRAMVÄLJARE

-e,--exec

kör skript i fil utan stöd för grafiskt användargränssnitt.

-i,--interactive

starta interaktiv kjs-tolk.
 

ANVÄNDNING

Det vanligaste sättet att köra kjscmd5 är helt enkelt som

kjscmd5 fil

Om inte någon parameter fil anges, kör det ett fördefinierat testskript som mäter starthastigheten hos kjscmd5.  

SE OCKSÅ

kjs5(1)  

FEL

Använd m[blue]KDE:s felspårningssystemm[][1] för att rapportera fel.  

AUTHOR

Harri Porten <porten@kde.org>

Author.
 

NOTER

1.
KDE:s felspårningssystem
http://bugs.kde.org


 

Index

NAMN
ÖVERSIKT
BESKRIVNING
PROGRAMVÄLJARE
ANVÄNDNING
SE OCKSÅ
FEL
AUTHOR
NOTER
LinuxReviews : sv Manual Page Archive : man1