MANPATH

Section: Verktyg för sidvisning av manual (1)
Updated: 2018-07-27
Page Index
 

NAMN

manpath - bestäm sökvägen för manualsidor  

SYNOPSIS

manpath [-qgdc?V] [-m system[,...]] [-C fil]  

BESKRIVNING

Om $MANPATH är satt kommer manpath helt enkelt att visa dess innehåll och mata ut en varning. Om inte så kommer manpath att bestämma en lämplig sökväg för hierarkier av manualsidor och visa resultaten.

Den kolonavgränsade sökvägen bestäms med information som hämtats från konfigurationsfilen för man-db - (/etc/man_db.conf) och användarens miljö.  

FLAGGOR

-q, --quiet
Mata inte ut varningar.
-d, --debug
Skriver ut felsökningsinformation.
-c, --catpath
Producera en cat-sökväg till skillnad från en man-sökväg. När man-sökvägen är bestämd kommer varje element i sökvägen att konverteras till dess relativa cat-sökväg.
-g, --global
Producera en man-sökväg som består av alla sökvägar som benämnts som ”globala” i konfigurationsfilen för man-db.

-m system[,...], --systems=system[,...]

Om detta system har tillgång till andra operativsystems hierarkier av manualsidor kan denna flagga användas för inkludera dem i utmatningen från manpath. För att inkludera hierarkierna av manualsidor för NyttOS använd flaggan -m NyttOS.

Det angivna system-et kan vara en kombination av kommaavgränsade operativsystemsnamn. För att inkludera det aktuella operativsystemets hierarkier av manualsidor måste systemnamnet man inkluderas i argumentsträngen. Denna flagga kommer att åsidosätta miljövariabeln $SYSTEM.

-C fil--config-file=fil
Använd denna användarkonfigurationsfil snarare än standard ~/.manpath.
-?, --help
Skriv ut ett hjälpmeddelande och avsluta.
--usage
Skriv ut ett kort användningsmeddelande och avsluta.
-V, --version
Visa versionsinformation.
 

MILJÖ

MANPATH
Om $MANPATH är satt kommer manpath att visa dess värde snarare än att bestämma det i farten. Om $MANPATH föregås av ett kolon så kommer variabelns värde att läggas till på slutet av den lista som bestämts från innehållet i konfigurationsfilen. Om kolonet återfinns i slutet på värdet i variabeln kommer den bestämda listan att läggas till på slutet av variabeln. Om variabelns värde innehåller dubbla kolon (::) så kommer den bestämda listan att infogas mitt i värdet mellan de två kolonen.
SYSTEM
Om $SYSTEM är satt kommer den att ha samma effekt som om den hade angetts som argument till flaggan -m.
 

FILER

/etc/man_db.conf
man-db-konfigurationsfil.
 

SE VIDARE

apropos(1), man(1), whatis(1)  

UPPHOVSMAN

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).Colin Watson (cjwatson@debian.org).


 

Index

NAMN
SYNOPSIS
BESKRIVNING
FLAGGOR
MILJÖ
FILER
SE VIDARE
UPPHOVSMAN
LinuxReviews : sv Manual Page Archive : man1