rpm2cpio

Section: Maintenance Commands (8)
Updated: 11 stycznia 2001
Page Index
 

NAZWA

rpm2cpio - konwersja pakietu RPM na archiwum cpio  

SKŁADNIA

rpm2cpio [ nazwa_pliku ]  

OPIS

rpm2cpio konwertuje podany, jako jedyny argument, plik .rpm do postaci archiwum cpio na standardowym wyjściu. Jeśli podano argument '-', to strumień rpm czytany jest ze standardowego wejścia.


rpm2cpio rpm-1.1-1.i386.rpm
rpm2cpio < glint-1.0-1.i386.rpm
rpm2cpio glint-1.0-1.i386.rpm | cpio -dium

 

ZOBACZ TAKŻE

rpm(8)  

AUTOR

Erik Troan <ewt@redhat.com>


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
ZOBACZ TAKŻE
AUTOR