RPMDEPS

Section: Misc. Reference Manual Pages (8)
Updated: 24 października 2002
Page Index
 

NAZWA

rpmdeps - Generowanie zależności pakietów RPM  

SKŁADNIA

rpmdeps {-P|--provides} {-R|--requires} PLIK ...

 

OPIS

rpmdeps generuje zależności pakietu dla zbioru argumentów PLIKOWYCH. Każdy argument PLIKOWY jest przeszukiwany pod kątem Elf32/Elf64, interpretera skryptów lub zależności dla skryptu, a zależności są wypisywane na standardowe wyjście.  

ZOBACZ TAKŻE

rpm(8),

rpmbuild(8),  

AUTORZY

Jeff Johnson <jbj@redhat.com>


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
ZOBACZ TAKŻE
AUTORZY